Skolehund – Hundeassistert pedagogikk

Videreutdannelse
Utdannelsen har som mål å utdanne hundeekvipasjer til målrettede intervensjoner med deltagere
som skal kunne dokumenteres og evalueres

Kurs

Hundeassistert pedagogikk – HAP

Skolehund

Skolehunden brukes i skolen eller annen form for pedagogisk aktivitet, for eksempel av lærer, spesiallærer eller annet personale som ønsker å jobbe med hunden som pedagogisk verktøy. Formålet med dyreassistert undervisning er å hjelpe deltakerne til å oppnå bedre resultater i forhold til pensum, samt å utvikle bedre sosiale og kognitive funksjoner. Det er en målrettet aktivitet, og deltakerens utvikling skal dokumenteres og evalueres.

Skolehunden er et omfattende konsept som inneholder de ulike områder det er naturlig å jobbe med, overfor de ulike målgruppene.

Lesehund – et konsept der hovedoppgaven er å arbeide med  barns leseforståelse. Vi jobber ut fra et amerikansk konsept som heter R.E.A.D. Forkortelsen står for Reading Education Assitance Dog. Utdanningen gir deg en ” R.E.A.D. godkjenning” og du får retten til å bruke konseptet i arbeidet med barn. Du kan bare velge å kvalifisere for denne lisensen.

Fadderhunden – øvelser knyttet til læreplanen

Dette konseptet er spesialdesignet av svenske terapeutskolens grunnlegger, Sara Karlberg. Konsept baserer seg på kunnskap om barns utvikling av empati, respekt og ansvar for dyr og natur. Konseptet inkluderer øvelser knyttet til læreplanen, med storybook, maleark, skjemaer og annet nyttig materiale slik at du kan ivareta tema rudt sikkerhet, allergier og arbeidsmiljøe.

Fadderhund-konseptet er populært og etterspurt. Konseptet kan enkelt skreddersys og tilpasses gruppens / individets behov.

Fadderhundkonseptet er varemerkebeskyttet.

Forkunnskaper
Bestått besøkshundeksamen eller annen tilsvarende utdannelse godkjent av NTHS, ELLER annen utdannelse og vårt Introduksjonskurs.
Dokumentert praksis som besøkshundfører eller tilsvarende.
Du behøver tilgang til datamaskin, e-postadresse, og kunnskap om enkel tekstbehandling (Word e.)

Kursavgift – 15.000 kr (inklusive terapihundutdannelsen og egnethetstest på barn)
Prisen inkluderer IKKE kurslitteratur, dekken, kost & losji.

Eksamensavgift – 2.500 kr (inklusiv id-kort)

Dersom du trenger en spesialtilpasset eksamen,så spør oss om tilbud!

Skolehund (Lesehund/Fadderhund) – Østlandet

Modul 1

Samling 20-23/9 – 2018

Modul 2

Helg 10-11/11 – 2018

Helg 26-27/1 – 2019

Helg 2-3/3 – 2019

Eksamen høst 2019

Østlandet