Svenska Terapihundskolan
Varför ska man utbilda sig och sin hund?
Svenska Terapihundskolan
Vinster och effekter med hund i vård, skola och omsorg!
Agneta och Cocos
Varför läsa för en hund?
Öystein och Othello
Ett terapihundsteam som visar hur man arbetar.
Djurassisterad Pedagogik
Fadderhunden Oddie på barnhabiliteringen