Andre kurs og foredrag

Arbeider du i en bedrift, institusjon eller kommune og dere ønsker å vite mer om
dyreassisterte intervensjoner, så spør oss!
Vi har flere presentasjoner og informasjonsopplegg som passer de fleste behov, og har vi det ikke, så lager vi det.

Eksempler på forelesninger
Tema: Hunden som terapeutisk verktøy i helse. Etiske og kvalitative vurderinger.
Beregnet for: Helsepersonell og helsefagstudenter (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, medisin)

Formål: Gi helsepersonellet innsikt i HAI, – muligheter og begrensninger. Etter endt forelesning skal de ha kunnskap nok til å vite når de kan vurdere å anbefale bruk av hund i en terapeutisk setting, og hvilke krav de skal stille til ekvipasjen og intervensjonen.

Tid: 4 timer (4×45 min)
Pris: 8.000,- (reiseutgifter kommer i tillegg)

mailto:post@terapihundskolen.no