Introduksjonskurs

Introduksjonskurs
En introduksjon før terapihundutdannelsen for deg med annen bakgrunnsutdannelse enn
besøkshundkurs ved Norske Terapihundskolen

Kursstart

Introduksjonskurs

Vi tilbyr en kort introduksjonskurs før Terapihundutdannelsen for ekvipasjer som kommer fra andre utdannelsesinstitusjoner som Antrozoologisenteret (Dyrebar Omsorg), Røde Kors eller andre. Kurset går over en helg og er en betingelse for opptak på Terapihundutdannelsen for denne gruppen.

Deltagerne på dette kurste må også fremstille sin hund til egenthetstesting selv om de har vært ute og jobbet.

Kurset går over to dager, til sammen 15 timer inkl. testing.

Påmelding er bindende. For pris se Betingelser og priser.

Velkommen til Norske Terapihundskolen

Krav til forkunnskaper
Gjennomført besøkshundutdannelse eller besøksvenn med hund hos annen utdannelsesinstitusjon.

Pris: 3.200,-

Introduksjonskurs
Oslo/østlandet

Dato: 31/8 – 2/9 2018
Egnethetstest inngår i kurset.