Betingelser & Priser

Grunnutdannelse
Utdannelsens formål er å utdanne hundeekvipasjer til aktivitet med deltagere

Priser

Introkurs inkl. egnethetstesting kr. 3.200,- (kun for ekvipasjer fra andre utdannelser utenfor NTHS!)

Besøkshundkurs (inkl. egethetstesting, dekken og eksamen) kr. 10.500,-

Terapihundkurs kr. 15.000,-

Eksamen Terapihund kr. 2.500,-

Påmelding
Din påmelding er bindende. Kursavgiften må være innbetalt før du kan fremstille hunden for
egnethetstest. Dersom hunden ikke består testen, tilbakebetales kursavgiften med fratrekk av
kr. 1.500,- i testgebyr.

Egnethetstest
Avbestilling skal også her gjøres senest 14 dager etter påmelding, for at kursavgift skal kunne tilbakebetales. Dersom det er mindre enn 14 dager fra påmeldingen til testdato er det ingen mulighet for refusjon av kursavgift. Vi vil i slike tilfeller gi tilbud om å møte til test ved neste anledning selv om dette betyr at du også må utsette kursstart.

Gjennomføring
Gjennom å melde hunden til egnethetstesting, forventer vi at du starter på kurset som følger testen det semesteret. Vi tester ikke hunder som ikke skal delta på våre kurs Vi sender deg faktura så snart din påmelding kommer inn. Denne skal betales innen fristen på 14 dager, eller i god tid før egnethetstestingen. Påmeldingen er bindende og kun forhold som beskrevet under «angrefrist» (se avsnitt over), samt dokumentert sykdom hos deg eller hunden, vil utløse en tilbakebetaling.

Kansellering av kurs
Vi forbeholder oss retten til å kansellere planlagte kurs med for få påmeldinger, eller andre forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre kurset.
Når hele kurset kanselleres, tilbakebetales hele kursavgiften.

Angrerett
Lov om angrerett kommer i flg. §1 til anvendelse ved «salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted». Dette innebærer at:
 Du må gi oss beskjed om at du ikke ønsker plassen, innen 14 dager etter at du har lagt inn din påmelding.
 Avmeldingen skal skje skriftlig via brev eller e-post. Avmeldingen skal inneholde navn og hvilket kurs du er påmeldt.
 Avbestilling innen fristen (14 dager) og reglene i Angrefristloven for øvrig, gir deg rett til å få hele kursavgiften tilbakebetalt.
 Om kurset har startet og du har deltatt, har du akseptert å avstå fra din rett til angrefrist.
 Angreretten gjelder ikke for korte arrangementer som foredrag eller lignende på noen timer. For disse arrangementene er påmelding alltid bindende og deltageravgiften tilbakebetales ikke.

Regler for avbestilling/avbrudd/skyldig kursavgift
 Du kan kun avbestille din påmelding innen avbestillingsfristen, eller etter dette ved å framvise dokumentasjon fra lege/veterinær om forhold som gjør at dere ikke kan gjennomføre utdannelsen. Uten dette vil du bli skyldig hele kursbeløpet. Du kan imidlertid få plass på neste, tilsvarende kurs. Innbetalt kursavgift tilbakebetales ikke.
 Dersom sykdom, som dokumenteres, oppstår etter at du har begynt på kurset og deltatt i timer, tilbakebetales ikke kursavgiften, men du gis mulighet til å delta på neste kurs.
 Dersom du etter å ha meldt deg på kurs, ikke møter ved kursstart, vil hele kursavgiften kreves innbetalt.

Kundregister og GDPR
Gjennom din påmelding til kurs, aksepterer du å stå i vårt kunderegister. Vi deler ikke opplysninger med tredjepart. Du kan når som helst etter endt utdannelse, be om å bli strøket fra registeret.